Sivusto ei tue käyttämääsi selainta. Suosittelemme selaimen päivittämistä uudempaan versioon.

Raidonjärvi pähkinänkuoressa:

 • Pinta-ala: 27,3 ha
 • Tilavuus: 464 Dm3
 • Keskisyvyys: 1,7 m
 • Suurin syvyys: n. 5 m
 • Valuma-alue: 13,2 km2
 • Korkeus merenpinnan yläp: 117,4 m mpy
 • tummavetinen ja matala
 • typpipitoisuuden mukaan miltei karu
 • Valuma-alueella sijaitsee useita lampia ja järviä: Leskijärvi, Sotkalammi, Sorsalammi, Haaralammi,   Tuiskulammi, Valkealammi, Mustalammi ja Karhulammivaluma-alueella on paljon soita, mikä näkyy järven melko tummassa värissä

Raidonjärven laskuojat

 Raidonjärvi

 

JÄRVEN TILA 2017

 

Vesinäytteet otettiin 27.2.2017.

Analyysitulokset löytyvät täältä

Vesi oli lievästi sameaa (ei selvästi silminnähtävää, 1-5 FNU) ja humusaineiden erittäin tummaksi
värjäämää. Veden pH oli lievästi hapan ja puskurikyky (alkaliniteetti) happamoitumista vastaan oli
hyvä. Sähkönjohtavuus oli luonnonvesille normaali (<10 mS/m). Happitilanne oli kokonaisuutena
melko hyvä, vaikka koko vesimassassa havaittiinkin tuntuvaa happivajetta. Runsas humuksen määrä
voimistaa hapen kulumista. Kokonaisfosforipitoisuus oli lievästi rehevässä luokassa (raja 12-
30 μg P/l). Alusvesi oli pintavettä sameampaa ja ravinnepitoisuudet olivat hieman suurempia, kuten
syvemmällä normaalistikin. Hygieeninen vedenlaatu oli erinomainen.

 

HAVAINTOJA

 •  10.7.2016 järvellä tehty sinilevähavainto. Näyte sisälti Anabaena spp. ”twisted” –sinilevää eli kierteistä, helminauhamaista sinilevää

PARANNUSTÖITÄ

 

 • Vesikasvien niittoa elokuussa 2013

 

 

JÄRVEN TILA 2013

 

Vesinäytteet otettiin 27.8.2013.

Analyysitulokset löytyvät täältä.
Vesi oli lievästi sameaa (ei selvästi silminnähtävää, 1-5 FNU) ja humusaineiden hyvin tummaksi vär-jäämää. Veden pH oli lievästi hapan ja puskurikyky (alkaliniteetti) happamoitumista vastaan oli hyvä. Sähkönjohtavuus oli luonnonvesille normaali (<10 mS/m). Pintaveden happitilanne oli melko hyvä, mutta alusvedessä (3 m) happivaje oli tuntuva. Kokonaistyppipitoisuus oli luonnontasoa vastaava ja kokonaisfosforipitoisuus oli lievästi rehevässä luokassa (raja 12-30 μg P/l). Liukoisia ravinteita oli vielä jäljellä. Levän määrästä kertova klorofyllipitoisuus kuvasti myös lievää rehevyyttä (raja 4-10 μg/l).
Alusvesi oli pintavettä sameampaa ja ravinnepitoisuudet olivat hieman suurempia, kuten syvemmällä normaalistikin.

 

 

KUORMITUS

 • Raidonjärveen laskee viisi (5) ojaa
 • suurin kuormitus todennäköisesti Raidonpäänojan suunnasta, jolla suurin valuma-alue
 • valuma-alue suo- ja metsävaltainen; Leskijärven suunnalla peltoja ja vähemmän soita
 • maa- ja metsätalouden sekä haja-asutuksen kuormitusta

TUTKIMUKSIA