Sivusto ei tue käyttämääsi selainta. Suosittelemme selaimen päivittämistä uudempaan versioon.

Leskijärvi pähkinän kuoressa:

 • Pinta-ala: 21,8 ha
 • Tilavuus: ei tiedossa
 • Keskisyvyys:  ei tiedossa
 • Suurin syvyys: n. 5 m
 • Valuma-alue: 1,6 km2
 • Korkeus merenpinnan yläp: 120,2 m mpy
 • Valuma-alueella sijaitsee Sotkalammi ja Sorsalammi
 • Valuma-alueella on melko paljon  peltoja
 •  Humusvetinen, karu ja lievästi rehevä, matala järvi

Leskijärvi

 

JÄRVEN TILA 2017

 

Vesinäytteet otettiin 27.2.2017.

Tulokset on esitetty liitteessä.

Vesi oli lähes kirkasta, lievästi ruskeaa ja melko vähähumuksista. Aiempiin tutkimustuloksiin verrattuna
veden humusleima oli vähäisempi ja vesi oli myös värittömämpää. Vesinäytteen pH oli emäksinen
tai lievästi happaman puolella, ja alkaliniteetti oli hyvä. Sähkönjohtavuus oli hieman luonnontasosta
koholla. Pintaveden happitilanne oli hyvä, mutta alusvesi (4 m) oli hyvin niukkahappista. Kokonaisuutena
happitilanne oli tyydyttävällä tasolla. Ravinnepitoisuudet olivat alusvedessä vain hieman
pintavettä korkeampia. Ammoniumtyppeä todettiin alusvedessä vain vähän. Pintaveteen nähden
kohonneet rauta- ja mangaanipitoisuudet viittasivat sisäisen kuormituksen käynnistymiseen.
Ravinnetaso oli lievästi rehevä. Hygieeninen vedenlaatu oli erinomainen.

 

 

JÄRVEN TILA 2013

 

Vesinäytteet otettiin 9.9.2013.

Tulokset on esitetty liitteessä.
Vesi oli lähes kirkasta, tummaa ja humuspitoista. Vesinäytteen pH oli emäksinen ja alkaliniteetti oli siten hyvä. Sähkönjohtavuus oli hieman luonnontasosta koholla. Pintaveden happitilanne oli erin-omainen, mutta alusvesi (4 m) oli hyvin niukkahappista. Ravinnetaso oli Raidonjärveä vastaava eli lievästi rehevä. Liukoiset ravinteet olivat loppuneet koko vesimassasta levätuotannon vuoksi ja kloro-fyllipitoisuuden perusteella järvi voitiin luokitella reheväksi. Levämäärä on saattanut kohottaa pH:ta.
Alusvesi oli niukkahappista ja sameaa. Ravinnepitoisuudet olivat vain hieman pintavettä korkeampia. Ammoniumtyppeä ei todettu alusvedessä lainkaan. Happea oli vielä jäljellä, eikä merkkejä sisäisestä kuormituksesta ollut todettavissa.

 

 PARANNUSTÖITÄ

 • Vesikasvien niittoa elokuussa 2015
 • Vesikasvien niittoa elokuussa 2014
 • Vesikasvien niittoa elokuussa 2013
TUTKIMUKSIA