Sivusto ei tue käyttämääsi selainta. Suosittelemme selaimen päivittämistä uudempaan versioon.

RAIDONJÄRVEN LASKEUTUSALLAS-HANKKEEN ESITYS 2020 VUOSIKOKOUKSESSA

LASKEUTUSALLAS-HANKKEEN TAUSTAA

 • Raidonjärvi on tummavetinen, rehevä ja matala järvi. Valuma-alueella on paljon soita, mikä näkyy järven melko tummassa värissä. Läheisiltä pelloilta valuu myös kiintoainetta ja maatalouden kuormitusta.
 • Tällaista kuormitusta voidaan vähentää esimerkiksi lasketusaltailla.
 • Tässä hankkeessa olisi tarkoitus ensin rakentaa pelloilta laskevaan ojaan laskeutusallas vähentämään sieltä tulevaa kuormitusta.
 • Laskeutusaltaiden avulla saadaan estettyä kiintoaineen kerääntyminen järveen ja pitkällä aikajänteellä lasketusaltaisiin syntyy kosteikkoa, joka sitoo myös lannoitteista kertyvää kuormitusta.
 • Tällä hetkellä, kun  Raidonjärveen laskevissa ojissa ei ole laskeutusaltaita, järvi toimii  itse laskeutusaltaana ja järven veteen ja sen pohjaan on vuosikymmenten aikana  kerääntynyt runsaasti humusta ja kiintoainetta valuma-alueilta sijaitsevilta soilta ja pelloilta. Tätä ei voi olla huomaamatta:(
 • Hämeenlinnan kaupungin ympäristöasiantuntija hahmotti vuonna 2015 alustavan suunnitelman, johon merkitsi mahdollisia kosteikkopaikkoja Raidonjärven valuma-alueella.
 • Suurin osa näistä mahdollisista kosteikkopaikoista sijaitsisi yksityisomistuksessa olevilla kiinteistöillä
 • Etelä-Suomen salaojakeskuksen edustajan kanssa tehtiin katselmusta ja alustavaa suunnitelmaa 2017
 • Yksityisomistajat eivät ole kuitenkaan lähteneet projektiin mukaan
 • Vuonna 2020 UPM Metsä innostui hankkeesta ja teimme 12.8.2020 maastokatselmuksen Raidonjärveen laskevan ojan varrella, UPM-Kymmene Oyj:n omistalla kiinteistöllä. Tässä linkki katselmukseen.
 • Vanajavesikeskus/Vanajavesisäätiö on jakanut yhdistyksellemme avustusta tähän hankkeeseen 750 euroa tämän vuoden huhtikuussa

 • Marraskuussa 2020 haimme lisärahoitusta hankkeeseen myös Hämeen Ely-keskukselta.
 • Huhtikuussa 2021 saimme myönteisen tukipäätöksen Hämeen Ely-keskukselta. Yhdistyksellemme myönnettiin 5000 euron avustus kosteikkohankkeeseen!