Sivusto ei tue käyttämääsi selainta. Suosittelemme selaimen päivittämistä uudempaan versioon.

VESINÄYTTEITÄ TALVELLA 2017

Lisätty 13.10.2017

Raidonjärven ja Leskijärven vedenlaatu talvella 2017

Molemmista järvistä otettiin talvella 2017 vesinäytteet. Ohessa seloste.

Vesinäytteet otettiin Raidonjärvestä ja Leskijärvestä 27.2.2017. Näytteet otti Kokemäenjoen vesistön
vesiensuojeluyhdistys ry:n sertifioitu näytteenottaja Teemu Koski.

Raidonjärvi
Vesi oli lievästi sameaa (ei selvästi silminnähtävää, 1-5 FNU) ja humusaineiden erittäin tummaksi
värjäämää. Veden pH oli lievästi hapan ja puskurikyky (alkaliniteetti) happamoitumista vastaan oli
hyvä. Sähkönjohtavuus oli luonnonvesille normaali (<10 mS/m). Happitilanne oli kokonaisuutena
melko hyvä, vaikka koko vesimassassa havaittiinkin tuntuvaa happivajetta. Runsas humuksen määrä
voimistaa hapen kulumista. Kokonaisfosforipitoisuus oli lievästi rehevässä luokassa (raja 12-
30 μg P/l). Alusvesi oli pintavettä sameampaa ja ravinnepitoisuudet olivat hieman suurempia, kuten
syvemmällä normaalistikin. Hygieeninen vedenlaatu oli erinomainen.

Leskijärvi
Vesi oli lähes kirkasta, lievästi ruskeaa ja melko vähähumuksista. Aiempiin tutkimustuloksiin verrattuna
veden humusleima oli vähäisempi ja vesi oli myös värittömämpää. Vesinäytteen pH oli emäksinen
tai lievästi happaman puolella, ja alkaliniteetti oli hyvä. Sähkönjohtavuus oli hieman luonnontasosta
koholla. Pintaveden happitilanne oli hyvä, mutta alusvesi (4 m) oli hyvin niukkahappista. Kokonaisuutena
happitilanne oli tyydyttävällä tasolla. Ravinnepitoisuudet olivat alusvedessä vain hieman
pintavettä korkeampia. Ammoniumtyppeä todettiin alusvedessä vain vähän. Pintaveteen nähden
kohonneet rauta- ja mangaanipitoisuudet viittasivat sisäisen kuormituksen käynnistymiseen.
Ravinnetaso oli lievästi rehevä. Hygieeninen vedenlaatu oli erinomainen.